Յոգան միայն վատ չզգալը չէ...յոգան լավ զգալն է...:
Կենտրոնացած միտք = հզոր երկիր: Յոգան Հայաստանում հյուր չէ, այն մեր մոռացված կենսարվեստներից մեկն է...