Մեդիտացիան սկսվում է ... ներքին ճիգերից... խաղաղ, առանց շտապելու, հետևողականորեն կատարվող ճիգերից, որոնք պետք է հնարավորինս գիտակցված լինեն


Մեդիտացիա      ... ..... .... բազմիմաստ, բազմաշերտ, բազմաբովանդակ բառ: Քաղաքային աղմուկի մեջ, բջջայնացվաց մեր կենսակերպում, հեշտ չէ առանց թարթելու սևեռվել էս տեսակ երևույթի վրա..ինկատի ունեմ` առանց մտքով, հոգով թարթելու..    Մեր ամեն շարժումը, հայացքը, շունչ քաշելն ու արտաշնչելը, ընդմիջվում են մեր աղմկոտ իրականության` իրար վրա լցվող կադրերով... ... փոշոտ, տոքսիկ, ընկճող կադրերով... Սակայն եթե, նույնիսկ էդ փուշու ու տոքսիկ ամպերի ներքո, կարողանում ենք սևեռվել` ի հեճուկս ամեն ինչի, մեր միտքն ի վերջո սկսում է սինթեզել էնպիսի վիճակներ, որոնք, ներքին խաղաղության որոշակի տարրերով համալրելու դեպքում, հնարավոր է հզորացնել (պարզ, հետևողական մտավարժանքներով) ու բերել մեդիտացիայի վիճակի: Մեր շնչառական և մեդիտացիոն դասերի ընթացքում կամաց կամաց սկսում ենք մոտենալ եդ վիճակներին: Շուտով բուսաբանականում կսկսենք համեմատաբար ավելի երկարատև մտավարժանքներ: