յոգա գիտության մեկնաբանության մի տարբերակ` այ-թի լեզվով

Գրասենյակային յոգա:)